Kertas Soalan Tahun Lepas

PT3 2017 (bersama Penyelesaian)

 1. Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 | Soalan 4 | Soalan 5
 2. Soalan 6  | Soalan 7  | Soalan 8  | Soalan 9 | Soalan 10

PT3 2016 (bersama Penyelesaian)

 1. Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 | Soalan 4 | Soalan 5
 2. Soalan 6  | Soalan 7  | Soalan 8  | Soalan 9 | Soalan 10

   Tingkatan 1 (KSSM)

   01 Nombor Nisbah

   1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
   2. Ulangkaji Pecahan | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
   3. Ulangkaji Perpuluhan | Bhg 1 | Bhg 2
   4. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
    1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10 | Soalan 11
    2. Soalan KBAT | Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8

     02 Faktor dan Gandaan

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 9 | Soalan 10 – 12

     03 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 9 | Soalan 10 – 14 | Soalan 15

     04 Nisbah, Kadar dan Kadaran

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 – 13

     05 Ungkapan Algebra

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10

     06 Persamaan Linear

     1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9
      2. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 & 9
     3. Buku Teks PT3 – Marilah Praktis (bersama Penyelesaian)
      1. Uji Diri | Soalan 1 & 2
      2. Masteri Kendiri | Soalan 3 – 5 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 & 12

     07 Ketaksamaan Linear

     1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10
     3. Buku Teks PT3 – Marilah Praktis (bersama Penyelesaian)
      1. Uji Diri | Soalan 4 & 5
      2. Masteri Kendiri | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10

     08 Garis dan Sudut

     1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 10
     3. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Mahir Diri | 8.2 | 8.3
      2. Marilah Praktis | Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10

       09 Poligon Asas

       1. Nota Ringkas
        1. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
         1. Latih Diri | 9.2b | 9.2c | 9.3b | 9.3c | 9.3d
         2. Mahir Diri | 9.2 | 9.3
         3. Marilah Praktis | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 – 11

          10 Perimeter dan Luas

          1. Nota Ringkas
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 – 11
          3. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Latih Diri | 10.1a | 10.1c | 10.2c | 10.3b
           2. Mahir Diri | 10.1 | 10.2 | 10.3
           3. Marilah Praktis

          11 Pengenalan Set

          1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7

          12 Pengendalian Data

          1. Nota Ringkas
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6 | Soalan 7 & 8

          13 Teorem Pythagoras

          1. Nota Ringkas
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10
          3. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Latih Diri | 13.1c | 13.1d | 13.2a | 13.2b
           2. Mahir Diri | 13.1 | 13.2
           3. Marilah Praktis

            Tingkatan 2 (KSSM)

            02 Pemfaktoran dan Pecahan Algebra

            1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
            2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
             1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8 | Soalan 9 – 11

             03 Rumus Algebra

             1. Nota Ringkas
             2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10

             04 Poligon

             1. Nota Ringkas
             2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9

             05 Bulatan

             1. Nota Ringkas |
              Bhg 1 | Bhg 2
             2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9
              2. Soalan 10 & 11 | Soalan 12 & 13 | Soalan 14 & 15 | Soalan 16

             06 Bentuk Geometri Tiga Dimensi

             1. Nota Ringkas | Bhg 1
             2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7
              2. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 & 12
              3. Soalan 13
             3. Buku Teks PT3 – Menjana Kecemerlangan (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 2 & 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 8

             07 Koordinat

             1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
             2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
              2. Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12
             3. Buku Teks PT3 – Menjana Kecemerlangan (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 2 & 3 | Soalan 4 – 6

               08 Graf Fungsi

               1. Nota Ringkas
               2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7 | Soalan 8

                09 Laju dan Pecutan

                1. Nota Ringkas
                2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                 1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
                 2. Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12
                3. Buku Teks PT3 – Menjana Kecemerlangan (bersama Penyelesaian)
                 1. Soalan 2 & 3 | Soalan 4 – 6

                10 Kecerunan Garis Lurus

                1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
                2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                 1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 & 7
                3. Buku Teks PT3 – Menjana Kecemerlangan (bersama Penyelesaian)
                 1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 8 | Soalan 9 – 12

                11 Transformasi Isometri

                1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 
                2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                 1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 8
                3. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
                 1. Jom Cuba | 11.2 | 11.3 | 11.4
                 2. Menjana Kecemerlangan | Bahagian 1

                 12 Sukatan Kecenderungan Memusat

                 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 
                 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
                 3. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Jom Cuba 12.1
                  2. Menjana Kecemerlangan

                 13 Kebarangkalian Mudah

                 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2  | Bhg 3 
                 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8
                 3. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Jom Cuba | 13.2 | 13.3 | 13.4
                  2. Menjana Kecemerlangan

                 Tingkatan 3 (KSSM)

                 01 Indeks

                 1. Nota Ringkas
                 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8 | Soalan 9 – 13 | Soalan 14 – 17

                  02 Bentuk Piawai

                  1. Nota Ringkas (Angka Bererti) | Bhg 1 | Bhg 2
                  2. Nota Ringkas (Bentuk Piawai) | Bhg 1 | Bhg 2
                  3. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                   1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10 | Soalan 11 – 15

                   04 Lukisan Berskala

                   1. Nota Ringkas
                   2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                    1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6

                    05 Nisbah Trigonometri

                    1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
                    2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                     1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10
                    3. Buku Teks PT3 – Cabaran Dinamis (bersama Penyelesaian)
                     1. Uji Diri | Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4
                     2. Mahir Diri | Soalan 1 & 2
                     3. Masteri Kendiri | Soalan 1 & 2 | Soalan 3

                      06 Sudut dan Tangen bagi Bulatan

                      1. Nota Ringkas (Sudut Bulatan) | Bhg 1
                      2. Nota Ringkas (Tangen kepada Bulatan) | Bhg 1 | Bhg 2
                      3. Nota Ringkas (Sudut di antara Tangen dengan Perentas) | Bhg 1 | Bhg 2
                      4. Nota Ringkas (Tangen Sepunya) | Bhg 1 | Bhg 2
                      5. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                       1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10
                       2. Soalan 11 – 13 | Soalan 14 – 16 | Soalan 17 & 18 | Soalan 19 & 20
                      6. Buku Teks PT3 – Cabaran Dinamis (bersama Penyelesaian)
                       1. Mahir Diri | Soalan 1 – 4
                       2. Masteri Kendiri | Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4

                       07 Pelan dan Dongakan

                       1. Nota Ringkas (Pelan dan Dongakan) | Bhg 1
                       2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                        1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 | Soalan 4
                        2. Soalan 5 | Soalan 6 | Soalan 7

                        08 Lokus dalam Dua Dimensi

                        1. Nota Ringkas
                        2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                         1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6
                         2. Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10

                         09 Garis Lurus

                         1. Nota Ringkas (Persamaan Garis Lurus) | Bhg 1
                         2. Nota Ringkas (Garis Selari) | Bhg 1 | Bhg 2
                         3. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                          1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6
                          2. Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12
                         4. Buku Teks PT3 (bersama Penyelesaian)
                          1. Uji Minda | 9.1a | 9.1b | 9.1c | 9.1d | 9.1e | 9.1f | 9.1g | 9.1h | 9.1i
                          2. Cabaran Dinamis | Uji Diri | Mahir Diri | Masteri Kendiri