Kertas Soalan Tahun Lepas

PT3 2017 (bersama Penyelesaian)

 1. Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 | Soalan 4 | Soalan 5
 2. Soalan 6  | Soalan 7  | Soalan 8  | Soalan 9 | Soalan 10

PT3 2016 (bersama Penyelesaian)

 1. Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 | Soalan 4 | Soalan 5
 2. Soalan 6  | Soalan 7  | Soalan 8  | Soalan 9 | Soalan 10

   Tingkatan 1 (KSSM)

   01 Nombor Nisbah

   1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
   2. Ulangkaji Pecahan | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
   3. Ulangkaji Perpuluhan | Bhg 1 | Bhg 2
   4. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
    1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10 | Soalan 11
    2. Soalan KBAT | Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8
   5. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
    1. Latih Diri | 1.1a | 1.1b | 1.1c | 1.1d | 1.2a | 1.2b | 1.2c | 1.3a
    2. Mahir diri | 1.1

     02 Faktor dan Gandaan

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 9 | Soalan 10 – 12
     3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
      1. Latih Diri | 2.1a | 2.1b | 2.1c | 2.1d | 2.1e | 2.2a | 2.2b | 2.2c
      2. Mahir diri | 2.1 | 2.2
      3. Marilah Praktis

     03 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 9 | Soalan 10 – 14 | Soalan 15
     3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
      1. Latih Diri | 3.1a | 3.1b | 3.1c | 3.1d | 3.2a | 3.2b | 3.2c | 3.2d
      2. Mahir diri 

     04 Nisbah, Kadar dan Kadaran

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 – 13
     3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
      1. Latih Diri 
      2. Mahir diri 

     05 Ungkapan Algebra

     1. Nota Ringkas
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10
     3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
      1. Latih Diri | 5.2a | 5.2b | 5.2c
      2. Mahir diri 5.1 | Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 
      3. Mahir diri 5.2 | Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8
      4. Marilah Praktis

     06 Persamaan Linear

     1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9
      2. Soalan 10 – 13 | Soalan 14 – 16 | Soalan 17 & 18 | Soalan 19
     3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
      1. Latih Diri | 6.1b | 6.1c | 6.1d
      2. Mahir Diri 6.1 | Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7
      3. Mahir Diri 6.2 | Soalan 1 & 2 | Soalan 3 | Soalan 4 & 5
      4. Latih Diri | 6.3b | 6.3c
      5. Mahir Diri 6.3 | Soalan 1 | Soalan 2 | Soalan 3 
      6. Marilah Praktis

     07 Ketaksamaan Linear

     1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10
     3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
      1. Latih Diri
      2. Mahir Diri
      3. Marilah Praktis

     08 Garis dan Sudut

     1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
     2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
      1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 10
     3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
      1. Mahir Diri | 8.2 | 8.3
      2. Marilah Praktis

       09 Poligon Asas

       1. Nota Ringkas
        1. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
         1. Latih Diri | 9.2b | 9.2c | 9.3b | 9.3c | 9.3d
         2. Mahir Diri | 9.2 | 9.3
         3. Marilah Praktis 

          10 Perimeter dan Luas

          1. Nota Ringkas
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12
          3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
           1. Latih Diri | 10.1a | 10.1c | 10.2c | 10.3b
           2. Mahir Diri | 10.1 | 10.2 | 10.3
           3. Marilah Praktis

          11 Pengenalan Set

          1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7

          12 Pengendalian Data

          1. Nota Ringkas
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6 | Soalan 7 & 8
          3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
           1. Latih Diri
           2. Mahir Diri | 12.1
           3. Marilah Praktis

          13 Teorem Pythagoras

          1. Nota Ringkas
          2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
           1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10
          3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 1 (bersama Penyelesaian)
           1. Latih Diri | 13.1c | 13.1d | 13.2a | 13.2b
           2. Mahir Diri | 13.1 | 13.2
           3. Marilah Praktis

            Tingkatan 2 (KSSM)

            01 Pola dan Jujukan

            1. Nota Ringkas | 
            2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
             1. Soalan 
            3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
             1. Jom Cuba | 1.1 | 1.2 | 1.3
             2. Menjana Kecemerlangan

             02 Pemfaktoran dan Pecahan Algebra

             1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
             2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
              1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8 | Soalan 9 – 11 | Soalan 12
             3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
              1. Jom Cuba | 2.1 | 2.2 | 2.3
              2. Menjana Kecemerlangan

              03 Rumus Algebra

              1. Nota Ringkas
              2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
               1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10
              3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
               1. Jom Cuba 3.1
               2. Menjana Kecemerlangan 

              04 Poligon

              1. Nota Ringkas
              2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
               1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9
              3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
               1. Jom Cuba | 4.1 | 4.2  
               2. Menjana Kecemerlangan | Soalan 2 – 8 | Soalan 9 – 15

              05 Bulatan

              1. Nota Ringkas |
               Bhg 1 | Bhg 2
              2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
               1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9
               2. Soalan 10 & 11 | Soalan 12 & 13 | Soalan 14 & 15 | Soalan 16
              3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
               1. Jom Cuba | 5.2 | 5.3
               2. Menjana Kecemerlangan 

              06 Bentuk Geometri Tiga Dimensi

              1. Nota Ringkas | Bhg 1
              2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
               1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7
               2. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 7 | Soalan 8 – 10 | Soalan 11 & 12
               3. Soalan 13 & 14
              3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
               1. Jom Cuba | 6.3 | 6.4
               2. Menjana Kecemerlangan

              07 Koordinat

              1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
              2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
               1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
               2. Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12 | Soalan 13 – 15| Soalan 16 & 17
              3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
               1. Jom Cuba 7.1 | Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 – 9 | Soalan 10 – 12
               2. Jom Cuba 7.2 | Soalan 
               3. Jom Cuba 7.3 | Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5
               4. Menjana Kecemerlangan

                08 Graf Fungsi

                1. Nota Ringkas
                2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                 1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 & 7 | Soalan 8
                3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
                 1. Jom Cuba | 8.2
                 2. Menjana Kecemerlangan 

                 09 Laju dan Pecutan

                 1. Nota Ringkas
                 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
                  2. Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12
                 3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
                  1. Jom Cuba | 9.1
                  2. Menjana Kecemerlangan

                 10 Kecerunan Garis Lurus

                 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 | Bhg 3
                 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 & 7
                 3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
                  1. Jom Cuba | 10.1
                  2. Menjana Kecemerlangan

                 11 Transformasi Isometri

                 1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 
                 2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                  1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6 – 8
                 3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
                  1. Jom Cuba | 11.2 | 11.3 | 11.4
                  2. Menjana Kecemerlangan | Bhg 1 (S1 – S9) | Bhg 2 (S10 – S17)

                  12 Sukatan Kecenderungan Memusat

                  1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2 
                  2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                   1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8
                  3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
                   1. Jom Cuba 12.1
                   2. Menjana Kecemerlangan

                  13 Kebarangkalian Mudah

                  1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2  | Bhg 3 
                  2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                   1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8
                  3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 2 (bersama Penyelesaian)
                   1. Jom Cuba | 13.2 | 13.3 | 13.4
                   2. Menjana Kecemerlangan

                  Tingkatan 3 (KSSM)

                  01 Indeks

                  1. Nota Ringkas
                  2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                   1. Soalan 1 – 4 | Soalan 5 – 8 | Soalan 9 – 13 | Soalan 14 – 17
                  3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 3 (bersama Penyelesaian)
                   1. Uji Minda | 1.2a | 1.2b | 1.2c | 1.2d | 1.2e | 1.2f | 1.2g | 1.2h | 1.2i | 1.2j
                   2. Cabaran Dinamis | Uji Diri | Mahir Diri | Masteri Kendiri

                   02 Bentuk Piawai

                   1. Nota Ringkas (Angka Bererti) | Bhg 1 | Bhg 2
                   2. Nota Ringkas (Bentuk Piawai) | Bhg 1 | Bhg 2
                   3. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                    1. Soalan 1 – 5 | Soalan 6 – 10 | Soalan 11 – 15
                   4. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 3 (bersama Penyelesaian)
                    1. Uji Minda | 2.1a | 2.1b | 2.2a | 2.2b | 2.2c | 2.2d
                    2. Cabaran Dinamis | Uji Diri | Mahir Diri | Masteri Kendiri

                    03 Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan hutang

                    1. Nota Ringkas
                    2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                     1. Soalan 
                    3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 3 (bersama Penyelesaian)
                     1. Uji Minda | 3.1a | 3.1b | 3.1c | 3.1e | 3.1f
                     2. Cabaran Dinamis

                    04 Lukisan Berskala

                    1. Nota Ringkas
                    2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                     1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 & 5 | Soalan 6
                    3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 3 (bersama Penyelesaian)
                     1. Uji Minda | 4.1b | 4.1d
                     2. Cabaran Dinamis

                    05 Nisbah Trigonometri

                    1. Nota Ringkas | Bhg 1 | Bhg 2
                    2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                     1. Soalan 1 – 3 | Soalan 4 – 6 | Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10
                    3. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 3 (bersama Penyelesaian)
                     1. Uji Minda | 5.1d | 5.1e | 5.1f | 5.1g | 5.1h | 5.1i
                     2. Cabaran Dinamis

                     06 Sudut dan Tangen bagi Bulatan

                     1. Nota Ringkas (Sudut Bulatan) | Bhg 1
                     2. Nota Ringkas (Tangen kepada Bulatan) | Bhg 1 | Bhg 2
                     3. Nota Ringkas (Sudut di antara Tangen dengan Perentas) | Bhg 1 | Bhg 2
                     4. Nota Ringkas (Tangen Sepunya) | Bhg 1 | Bhg 2
                     5. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                      1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 – 5 | Soalan 6 – 8 | Soalan 9 & 10
                      2. Soalan 11 – 13 | Soalan 14 – 16 | Soalan 17 & 18 | Soalan 19 & 20
                     6. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 3 (bersama Penyelesaian)
                      1. Uji Minda | 6.1a | 6.1b
                      2. Cabaran Dinamis

                      07 Pelan dan Dongakan

                      1. Nota Ringkas (Pelan dan Dongakan) | Bhg 1
                      2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                       1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 | Soalan 4Soalan 5 | Soalan 6
                       2. Soalan 7 | Soalan 8

                       08 Lokus dalam Dua Dimensi

                       1. Nota Ringkas
                       2. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                        1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6
                        2. Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10

                        09 Garis Lurus

                        1. Nota Ringkas (Persamaan Garis Lurus) | Bhg 1
                        2. Nota Ringkas (Garis Selari) | Bhg 1 | Bhg 2
                        3. Praktis Berformat PT3 (bersama Penyelesaian)
                         1. Soalan 1 & 2 | Soalan 3 & 4 | Soalan 5 & 6
                         2. Soalan 7 & 8 | Soalan 9 & 10 | Soalan 11 & 12 | Soalan 13
                        4. Buku Teks Matematik KSSM Tingkatan 3 (bersama Penyelesaian)
                         1. Uji Minda | 9.1a | 9.1b | 9.1c | 9.1d | 9.1e | 9.1f | 9.1g | 9.1h | 9.1i
                         2. Cabaran Dinamis | Uji Diri | Mahir Diri | Masteri Kendiri