4.2.2 Nisbah, Kadar dan Kadaran, Praktis Berformat PT3

Soalan 5:Dalam satu kempen menjual Kemeja T untuk Hari Merdeka memperoleh sejumlah keuntungan,  RM x. Keuntungan tersebut dibahagikan antara Jamal dan Rafizi dalam nisbah 5 : 3. Jamal menerima RM 5400 lebih daripada yang diterima oleh Rafizi. Hitung nilai bagi x. Penyelesaian: Bahagian keuntungan bagi Jamal = ⅝Bahagian keuntungan bagi Rafizi = ⅜Diberi Jamal menerima … Read more