2.2.1 Bentuk Piawai

2.2.1 Bentuk Piawai 1.  Bentuk piawai ialah satu cara menulis nombor yang sangat besar atau sangat kecil dalam bentuk A × 10n, dengan 1 ≤ A ≤ 10 dan n ialah satu positif atau satu negatif integer. Contoh 1: Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk piawai. (a)  7244 (b)  32567 (c)  750000 (d)  0.65 (e)  0.0428 … Read more

2.1.1 Angka Bererti (Bahagian 1)

2.1 Angka Bererti Angka Bererti (Bahagian 1) 1.   Angka bererti merujuk kepada digit-digit yang relevan dalam sesuatu integer atau perpuluhan yang dihampirkan kepada sesuatu nilai mengikut tahap kejituan yang tertentu. 2.   Semasa membundarkan suatu nombor positif kepada bilangan angka bererti, peranan sifar ditunjukkan seperti berikut. (a) Semua digit bukan sifar dalam suatu nombor adalah … Read more