Matematik PT3 2016, Soalan 4


Soalan 4 (a):
(i) Bulatkan ungkapan algebra yang mempunyai tiga sebutan.


(ii) Isi tempat kosong dengan faktor sepunya yang betul.


(iii) Ringkaskan:
5a – 1 + a

Penyelesaian:
(i)


(ii)


(iii)
5a – 1 + a
= 5a + a – 1
= 6a – 1Soalan 4 (b):
(i) Ukur sudut tirus bagi ∠PQR menggunakan protraktor.
Jawapan:


(ii) Bina pembahagi dua sama sudut ABC.
Jawapan:


(iii) Bina sudut 120o pada A.
Jawapan:Penyelesaian:
(i)
PQR = 35o

(ii)(iii)

Soalan 4 (c):
(i) Rajah 4.1 menunjukkan sebuah bulatan. Lengkok QR sama panjang dengan lengkok ST.

Hitung nilai bagi y.

(ii) Rajah 4.2 menunjukkan sebuah sektor AOB bepusat O dan panjang lengkok AB ialah 11 cm.

Hitung jejari, dalam cm, bagi sektor AOB.
[ Guna π= 22 7 ]

Penyelesaian:
(i)
y+ 35 o + 25 o = 180 o y= 180 o 60 o y= 120 o

(ii)
Panjang lengkok AB= x 360 ×2πj 11= 45 360 ×2× 22 7 ×j 11= 11 14 j j= 14 11 ×11 j=14 cmLeave a Comment