Matematik PT3 2016, Soalan 3


Soalan 3 (a):
Padankan jawapan yang betul.

Penyelesaian:
Soalan 3 (b):
(i) Pada Rajah 3.1, trapezium A’B’C’D’ ialah imej bagi trapezium ABCD di bawah suatu pembesaran.
(a) Tandakan pusat pembesaran di Rajah 3.1.
(b) Nyatakan factor skala.(ii) Pada Rajah 3.2, lukis imej bagi OAB di bawah suatu pembesaran dengan pusat O dan factor skala 2.Penyelesaian:
(i)(a)

(i)(b)
Faktor skala = AD AD = 4 8 = 1 2

(ii)

Soalan 3 (c):
Sejumlah guli dibahagikan antara Alice, Bella dan Christine. Alice mendapat dua kali bilangan guli Christine. Christine mendapat tiga kali guli Bella.
Jika Christine mendapat 12 biji guli, cari nisbah guli yang diterima oleh Alice kepada Bella kepada Christine.

Penyelesaian:
Bilangan guli yang Christine terima=12 Bilangan guli yang Alice terima=12×2=24 Bilangan guli yang Bella terima=12÷3=4 Nisbah=Alice:Bella:Christine =24:4:12 = 24 4 : 4 4 : 12 4 =6:1:3


Leave a Comment