Matematik PT3 2016, Soalan 10

Soalan 10 (a):Rajah 10.1 merupakan carta pai yang menunjukkan perbelanjaan bulanan Ahmad.(i) Nyatakan mod.(ii) Data berikut ialah tinggi murid dalam sebuah kelas.132 cm, 125 cm, 137 cm, 130 cm, 128 cmHitung min.Penyelesaian:(i) Makanan(ii) Min= 132+125+137+130+128 5   = 652 5  cm   =130.4 cm Soalan 10 (b):Rajah 10.2 menunjukkan sebuah poligon HABCD dan segi empat sama JKLM.(i) Di … Read more

Matematik PT3 2016, Soalan 9

Soalan 9 (a):Rajah 9 menunjukkan dua buah kapal.(i) Bandingkan panjang kedua-dua kapal itu dengan mengisi tempat kosong dengan nilai yang betul.           >           (ii) Jadual 9 menunjukkan bilangan anak kapal bagi kedua-dua kapal yang diwakili oleh x dan y.Berapakah bilangan maksimum anak kapal bagi setiap kapal itu?Penyelesaian: (i)   397    >    342   (ii)Maksimum anak kapal … Read more

Matematik PT3 2016, Soalan 8

Soalan 8 (a):Rajah 8.1 menunjukkan pola bagi urutan tertentu yang terdiri daripada beberapa biji butang.(i) Berdasarkan bilangan butang pada Rajah 8.1, cari sebutan keempat dan kelima bagi pola tersebut.(ii) Seterusnya, nyatakan bilangan butang bagi sebutan ke-lapan.Penyelesaian:(i) Sebutan ke-empat = 4 + 3 + 3 + 3 = 13Sebutan ke-lima = 4 + 3 + 3 … Read more

Matematik PT3 2016, Soalan 7

Soalan 7 (a):Rajah 7.1 menunjukkan sebuah prisma tegak.(i) Di ruang jawapan, Rajah 7.2 ialah bentangan bagi prisma tegak tersebut.Isikan dalam kotak dengan m dan n pada bentangan yang sepadan dengan Rajah 7.1.Jawapan:(ii) Tanda (\/) pada bentangan yang betul dan (x) pada bentangan yang salah bagi prisma tegak itu.Jawapan:Penyelesaian:(i) (ii) Soalan 7 (b):Rajah 7.3 menunjukkan sebuah papan … Read more

Matematik PT3 2016, Soalan 5

Soalan 5 (a):Rajah 5.1 menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak.Padankan kos θ dan tan θ kepada nisbah trigonometri yang betul.Jawapan:Penyelesaian: Soalan 5 (b):Rajah 5.2 menunjukkan trapezium ABCD.Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.Penyelesaian: Luas kawasan yang berlorek = Luas ABCD−Luas segi empat selari = 1 2 ( 9+12 )6−( 3×3 ) =63−9 =54  cm 2 Soalan 5 (c):(i) Permudahkan a-2 ÷ a3(ii) Diberi … Read more

Matematik PT3 2016, Soalan 4

Soalan 4 (a):(i) Bulatkan ungkapan algebra yang mempunyai tiga sebutan.(ii) Isi tempat kosong dengan faktor sepunya yang betul.(iii) Ringkaskan: 5a – 1 + aPenyelesaian:(i)(ii)(iii)5a – 1 + a= 5a + a – 1= 6a – 1 Soalan 4 (b):(i) Ukur sudut tirus bagi ∠PQR menggunakan protraktor.Jawapan:(ii) Bina pembahagi dua sama sudut ABC.Jawapan:(iii) Bina sudut 120o … Read more

Matematik PT3 2016, Soalan 3

Soalan 3 (a):Padankan jawapan yang betul.Penyelesaian: Soalan 3 (b):(i) Pada Rajah 3.1, trapezium A’B’C’D’ ialah imej bagi trapezium ABCD di bawah suatu pembesaran.(a) Tandakan pusat pembesaran di Rajah 3.1.(b) Nyatakan factor skala.(ii) Pada Rajah 3.2, lukis imej bagi OAB di bawah suatu pembesaran dengan pusat O dan factor skala 2.Penyelesaian:(i)(a)(i)(b) Faktor skala = A‘D‘ AD = … Read more