Matematik PT3 2016, Soalan 5


Soalan 5 (a):
Rajah 5.1 menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak.


Padankan kos θ dan tan θ kepada nisbah trigonometri yang betul.

Jawapan:

Penyelesaian:

Soalan 5 (b):
Rajah 5.2 menunjukkan trapezium ABCD.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

Penyelesaian:
Luas kawasan yang berlorek = Luas ABCDLuas segi empat selari = 1 2 ( 9+12 )6( 3×3 ) =639 =54  cm 2Soalan 5 (c):
(i) Permudahkan a-2 ÷ a3
(ii) Diberi bahawa 53x + 4 ÷ 53 = 125.
Cari nilai x.

Penyelesaian:
(i)
a-2 ÷ a3 = a-2-3
= a-5

(ii)
53x + 4 ÷ 53 = 125
53x + 4 – 3 = 53
53x + 1 = 53
3x + 1 = 3
3x = 2
x =Leave a Comment