2.3.1 Bentuk Piawai, Praktis Berformat PT3Soalan 1:
Bundarkan setiap nombor yang berikut betul kepada bilangan angka bererti yang
ditunjukkan dalam kurungan, [ ].
(a)  80616 [3]
(b)  60932 [3]
(c)  0.4783 [2]
(d)  3.047 [3]
(e)  0.00567 [2]
(f)   0.05086 [3]

Penyelesaian:
(a)  80600
(b)  60900
(c)  0.48
(d)  3.05
(e)  0.0057
(f)   0.0509

Soalan 2:
Ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu nombor tunggal.
(a) 8.565 × 10-5
(b) 1.304 × 105
(c) 6.754 × 10-6
(d) 1.0352 × 104

Penyelesaian:
(a)  0.00008565
(b)  130400
(c)  0.000006754
(d)  10352

Soalan 3:
Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk piawai.
(a)  376510
(b)  47865400
(c)  0.000507
(d)  0.00006408

Penyelesaian:
(a) 3.7651 × 105
(b) 4.78654 × 107
(c) 5.07 × 10-4
(d) 6.408 × 10-5

Soalan 4:
1.3 × 1015 + 3.2 × 1014

Penyelesaian:
1.3 × 1015 + 3.2 × 1014
= 1.3 × 1015 + 0.32 × 1015
= (1.3 + 0. 32) × 1015
= 1.62 × 1015

Soalan 5:
0.0000036 – 2.1 × 10-7

Penyelesaian:
0.0000036 – 2.1 × 10-7
= 3.6 × 10-6 – 2.1 × 10-7
= 3.6 × 10-6 – 0.21 × 10-6
= (3.6 - 0.21) × 10-6
= 3.39 × 10-6


Leave a Comment