2.2.2 Bentuk Piawai (Contoh Soalan)


2.2.2 Bentuk Piawai (Contoh Soalan)

Soalan 1:
Cari nilai 7.3 × 103 + 3.2 × 104, dan ungkapkan jawapan dalam bentuk piawai.

Penyelesaian:
7.3 × 103 + 3.2 × 104
= 7.3 × 103 + 3.2 × 101 × 103
= [7.3 + (3.2 × 101)] × 103
= 39.3 × 103
= 3.93 × 104

Soalan 2:
Cari nilai 3.3 × 105 + 6400 dan ungkapkan jawapan dalam bentuk piawai.

Penyelesaian:
= 3.3 × 105 + 6.4 × 103
= 3.3 × 101 × 101 × 103+ 6.4 × 103
= 330 × 103 + 6.4 × 103
= (330 + 6.4) × 103
= 336.4 × 103
= 3.364 × 105
 

Leave a Comment