2.3.2 Bentuk Piawai, Praktis Berformat PT3


Soalan 6:
3.17× 10 8 1.20× 10 9 =

Penyelesaian:
3.17× 10 8 1.20× 10 9 =3.17× 10 8 ( 0.120× 10 1 × 10 9 ) =3.17× 10 8 0.120× 10 8 =( 3.170.120 )× 10 8 =3.05× 10 8

Soalan 7:
(a) Bundarkan 0.05079 betul kepada tiga angka bererti.
(b) Cari nilai bagi 5 × 107 + 7.2 × 105 dan nyatakan jawapannya dalam bentuk piawai.

Penyelesaian:
(a)
0.05079 = 0.0508 (betul kepada tiga angka bererti)

(b)
5 × 107 + 7.2 × 105 = 500 × 105 + 7.2 × 105
= (500 + 7.2) × 105
= 507.2 × 105
= 5.072 × 107

Soalan 8:
(a) Hitung nilai bagi 70.2 – 3.22 × 8.4 dan bundarkan jawapannya betul kepada tiga angka bererti.
(b) Ungkapkan 840 0.000021 sebagai satu nombor dalam bentuk piawai.

Penyelesaian:
(a)  70.2 – 3.22 × 8.4 = 70.2 – 27.048
= 43.152 = 43.2 (betul kepada tiga angka bererti)

(b)
840 0.000021 = 8.4× 10 2 2.1× 10 5    = 8.4 2.1 × 10 2( 5 )    =4× 10 7

Soalan 9:
Hitung nilai bagi 7 × (2 × 10-2 )3 – 4.3 × 10-5 dan nyatakan jawapannya dalam bentuk piawai.

Penyelesaian:
7 × (2 × 10-2 )3 – 4.3 × 10-5 = 7 × 23 × (10-2 )3 – 4.3 × 10-5
= 56 × 10-6 – 4.3 × 10-5
= 5.6 × 10-5 – 4.3 × 10-5
= 1.3 × 10-5

Soalan 10:
200.7× 10 11  ditulis sebagai 2.007× 10 b  dalam bentuk piawai. Nyatakan nilai b.

Penyelesaian:
200.7× 10 11 =2.007× 10 2 × 10 11   =2.007× 10 13 b=13

Leave a Comment