12.1a Sukatan Kecenderungan Memusat 1


12.1 Sukatan Kecenderungan Memusat

12.1.1 Carta Pai

1.  Carta pai ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bulatan. Saiz setiap sektor menunjukkan peratusan suatu data daripada keseluruhan.
Misalanya:   
  
 2. Sudut sektor boleh dinyatakan dalam bentuk peratus pada sebuah carta pai.

3. Rumus untuk menukur sudut sektor kepada peratusan ialah:

Peratusan= Sudut sektor 360 o ×100%

4. Untuk membina sebuah carta pai, sudut setiap sektor dihitungkan dengan menggunakan rumus yang berikut.

  Sudut sektor= Kuantiti setiap kategori data Kuantiti keseluruhan data × 360 o

5. Data juga dapat diwakili oleh piktograf, carta palang dan graf garis.

6. Pemilihan pewakili data yang sesuai bergantung kepada data yang diberi dan maklumat yang diperlukan.

Leave a Comment