11.2.3 Transformasi Isometri, Praktis Berformat PT3


Soalan 6:
Rajah pada ruang jawapan menunjukkan sekeping papan berbentuk satah Cartes digunakan untuk suatu permainan dalaman.
Arahan permainan dimana pergerakan pertama mengikut translasi ( 4 2 ) dan pergerakan kedua dengan translasi (   5 4 ) .

Jimmy memulakan permainan dari kedudukan bertanda x.
(a) Tandakan kedudukan pergerakan pertama Jimmy dengan T1 dan kedudukan pergerakan kedua dengan T2.
(b) Nyatakan koordinat bagi kedudukan terakhir.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)
(b) Kedudukan terakhir Jimmy = (3, –2).


Soalan 7:
Pada ruang jawapan di bawah, sebuah sisi empat PQRS dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar. A’ ialah imej bagi P di bawah putaran 90o pada titik C.
(a) Nyatakan arah putaran itu.

Pada ruang jawapan,
(b) tandakan B’ sebagai imej bagi titik Q di bawah putaran yang sama.
(c) lukis imej bagi sisi empat PQRS di bawah suatu pantulan pada garis MN.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a) A’ ialah imej bagi P di bawah putaran 90o ikut arah jam pada titik C.  

(b) dan (c)

Soalan 8:
Rajah pada ruang jawapan menunjukkan trapezium ABCD yang dilukis pada satah Cartes. AD’ ialah imej bagi AD di bawah satu putaran pada pusat W.
(a) Nyatakan
(i) sudut putaran
(ii) arah putaran itu.
(b) Pada rajah dalam ruang jawapan, lengkapkan imej bagi trapezium ABCD.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)(i)
DWD= 90 o  atau  270 o .

(a)(ii) Lawan arah jam atau ikut arah jam.

(b)Leave a Comment