12.2.3 Sukatan Kecenderungan Memusat, Praktis Berformat PT3

12.2.3 Sukatan Kecenderungan Memusat, Praktis Berformat PT3 Soalan 7: Rajah di bawah ialah carta pai yang menunjukkan kadar peruntukan wang untuk lima buah kelab. Jumlah wang yang diperuntukkan kepada Kelab Renang dan Kelab Skuasy ialah RM1800. Hitung jumlah wang yang diperuntukkan kepada lima buah kelab tersebut. Penyelesaian: Jumlah sudut sektor bagi Kelab Renang dan Kelab … Read more

12.1a Sukatan Kecenderungan Memusat 1

12.1 Sukatan Kecenderungan Memusat 12.1.1 Carta Pai 1.  Carta pai ialah perwakilan data dengan menggunakan sektor bulatan. Saiz setiap sektor menunjukkan peratusan suatu data daripada keseluruhan.Misalanya:      2. Sudut sektor boleh dinyatakan dalam bentuk peratus pada sebuah carta pai.3. Rumus untuk menukur sudut sektor kepada peratusan ialah: Peratusan= Sudut sektor 360 o ×100% 4. Untuk membina sebuah carta … Read more