5.2.7 Bulatan, Praktis Berformat PT3

Soalan 16:(a) Rajah 16.1 menunjukkan sebuah roda “Ferris”. Jarak antara titik L dan titik M ialah 18 m.Rajah 16.1Hitung bilangan pusingan lengkap minimum yang diperlukan untuk meliputi jarak pergerakan membulat sejauh 600 m.(b) Rajah 16.2 menunjukkan satu piza bersaiz besar dan dua piza bersaiz kecil.Anggapkan semua piza adalah berbentuk bulat dengan permukaan rata.Rajah 16.2Menggunakan π= … Read more

5.2.5 Bulatan, Praktis Berformat PT3

Soalan 12:Amy akan meletakkan sebiji bola di puncak tiang seperti dalam Rajah di bawah. Jadual di bawah menunjukkan diameter bagi tiga biji bola X, Y dan Z.Antara bola X, Y atau Z, yang manakah muat dengan sempurna di puncak tiang  itu? Tunjukkan pengiraan bagi menyokong pilihan Amy.Penyelesaian: Jadikan jejari puncak tiang=r cm. O ialah pusat bulatan. Dalam Δ OQR, r 2 = ( r−4 … Read more

5.2.4 Bulatan, Praktis Berformat PT3

Soalan 10: Rajah di bawah menunjukkan dua sukuan bulatan, AOC dan EOD berpusat O. Sektor AOB dan sektor BOC mempunyai luas yang sama. Hitung luas, dalam cm2, kawasan berwarna. ( Guna π= 22 7 ) Penyelesaian: Luas sektor AOB=Luas sektor BOC Oleh itu, ∠AOB=∠BOC  = 90 o ÷2  = 45 o Luas kawasan berwarna = 45 o 360 o × 22 7 × 16 2 =100 4 7  cm 2 … Read more

5.1b Bulatan 2

5.1.2 Lilitan Bulatan    Lilitan=πd,      dengan keadaan d=diameter                =2πj,     dengan keadaan j=jejari                                    π(pi)= 22 7      atau   3.142 Contoh: Hitung lilitan sebuah bulatan dengan 14 cm. ( π= 22 7 ) Penyelesaian: Lilitan=π× Diameter    = 22 7 ×14    =44 cm 5.1.3 Lengkok Bulatan Panjang lengkok adalah berkadaran dengan sudut yang tercangkum pada pusat bulatan.       Panjang lengkok Lilitan = Sudut pada pusat 360 o         … Read more

5.1a Bulatan 1

5.1 Bulatan   5.1.1 Mengenal Pasti Bulatan 1. Sebuah bulatan ialah satu set titik yang berjarak sama dari satu titik tetap. 2. Mengenal Pasti Bahagian-bahagian Bulatan:(a) Pusat bulatan, O ialah satu titik tetap yang jaraknya dari sebarang titik pada lilitan bulatan adalah malar. (b) Sektor ialah satu rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan dua jejari di kedua-dua hujung lengkok itu. (c)   Lengkok bulatan ialah … Read more