6.3.2 Tangen kepada Bulatan (Contoh Soalan)


 
Contoh 1:


Rajah di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O. ABC dan CDE ialah dua tangen kepada bulatan di titik B dan D masing-masing. Cari panjang OC
 
Penyelesaian:
OC2= OB2 + BC2(Teori Pythagoras)
= 62+ 82
= 100
OC = √100 = 10 cm


Contoh 2:


Dalam rajah di atas, AB dan BC ialah dua tangen kepada bulatan dengan pusat O. Hitung nilai bagi
(a)  x   (b) y
 
Penyelesaian:
(a)  AB = BC
7 + x = 12
x = 5

(b)
OBA = ∠OCB = 21o
OCB = 90o ← (OC berserenjang dengan CB)
yo = 180o – 21o – 90o
y = 69


Contoh 3:


Dalam rajah di atas, ABC ialah tangen kepada bulatan dengan pusat O di titikt B. CDE ialah garis lurus. Cari nilai bagi x.
 
Penyelesaian: 
CBO = 90o ← (OB berserenjang dengan BC)
Dalam ∆ BCE,
xo = 180o – 30o – 50o – 90o
x = 10o

Leave a Comment