6.6.3 Sudut dan Tangen bagi Bulatan, Praktis Berformat PT3

6.6.3 Sudut dan Tangen bagi Bulatan, Praktis Berformat PT3 Soalan 6:Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. POR ialah garis lurus.Cari nilai bagi x dan y. Penyelesaian: x=40×2   =80 y= 180−80 2   =50 Soalan 7:Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O.Cari nilai x. Penyelesaian: ∠QRO= 38 o ,∠ORS= 44 o ∠QRS= 38 o … Read more