6.4.2 Persamaan Linear, Praktis Berformat PT3


Soalan 4:
Selesaikan persamaan berikut:
(a) 11+ 2x 3 =9 (b)  x5 3 = x 6

Penyelesaian:
(a) 11+ 2x 3 =9 2x 3 =911 2x 3 =2  2x=6 x= 6 2 x=3
 
(b)  x5 3 = x 6   6( x5 )=3x   6x30=3x   6x3x=30   3x=30 x=10


Soalan 5:
Selesaikan persamaan berikut:
(a) 4( 2x3 )=24 (b)  y 2 y+4 3 =5

Penyelesaian:

(a) 4( 2x3 )=24  8x12=24 8x=24+12 8x=36   x= 36 8   x=4 1 2
 
(b)  y 2 y+4 3 =5   y×3 2×3 2( y+4 ) 3×2 =5 3y2( y+4 ) 6 =5 3y2y8=30 y=30+8 y=38


Soalan 6:
Selesaikan persamaan berikut:
(a) 5a16=a (b) 6+ 2 3 ( 9p+12 )=p


Penyelesaian:
(a)
5a16=a 5aa=16 4a=16 a=4

(b)
6+ 2 3 ( 9p+12 )=p 66p+8=p 6pp=86 7p=14 p=2

Leave a Comment