8.1c Garis dan Sudut (Contoh Soalan)


Contoh 1:
Dalam rajah di bawah, PQ adalah selari dengan RS. Tentukan nilai bagi y.Penyelesaian:Bina suatu garis yang selari dengan PQ dan melalui W.
= 40o dan b = 50o← (Sudut Berselang-seli)
= a + b
  = 40o+ 50o
   = 90o


Contoh 2:
Dalam rajah di bawah, PSQ dan STU ialah garis lurus. Cari nilai x.


Penyelesaian:
WSQ= 180 o 150 o    = 30 o Sudut penggenap XTU=WSQ+x Sudut sepadan    75 o = 30 o +x    x= 75 o 30 o   x= 45 o  x=45  

Leave a Comment