Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Mahir Diri 6.3 (Soalan 2)

Soalan 2:Selesaikan persamaan linear serentak yang berikut.(a) \[ \begin{aligned} & x+4 y=14 \\ & 3 x+2 y=12 \end{aligned} \] (b) \[ \begin{aligned} & 3 m-2 n=19 \\ & 5 m+7 n=11 \end{aligned} \] (c) \[ \begin{aligned} & \frac{1}{3} p+q=4 \\ & \frac{p-q}{4}=2 \end{aligned} \] (d) \[ \begin{aligned} & \frac{f}{2}+\frac{g}{5}=3 \\ & 2 g-f=10 \end{aligned} \]Penyelesaian:(a)\(\begin{aligned} … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Latih Diri 6.3c

Soalan 1:Pada Hari Keusahawanan di sebuah sekolah, 800 naskhah kupon telah dijual. Harga senaskhah kupon masing-masing ialah RM30 dan RM50. Jumlah wang yang diperoleh ialah RM30 000. Berapa naskhah kupon RM30 dan RM50 yang masing-masing telah dijual?Penyelesaian:Diberi bahawa 800 naskhah kupon telah dijual.Katakan x = kupon RM30y = kupon RM50∴ x + y = 800 … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Mahir Diri 6.2 (Soalan 4 & 5)

Soalan 4:Sehelai baju berharga RM20 dan sehelai seluar berharga RM10. Cari bilangan baju dan seluar yang mungkin dibeli oleh Sheimah dengan jumlah bayaran RM80.Berapakah bilangan maksimum baju yang boleh dibeli oleh Sheimah?Penyelesaian:Katakan x = bilangan bajuy = bilangan seluar20x + 10y = 80Bilangan baju dan seluar yang mungkin dibeli oleh Sheimah:1 helai baju + 6 … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Mahir Diri 6.2 (Soalan 3)

Soalan 3:Lukis graf untuk mewakili setiap persamaan linear yang berikut berdasarkan nilai x yang diberikan.(a) \(x-y=2 ; x=0,1,2,3,4,5\) (b) \(2 x+y=4 ; x=-2,-1,0,1,2\) (c) \(y-\frac{x}{2}=3 ; x=-6,-4,-2,0,2\)Penyelesaian:(a) x−y=2 x−2=y y=x−2 Apabila x=0, y=0−2 y=−2 Apabila x=1, y=1−2 y=−1 Apabila x=2, y=2−2 y=0 Apabila x=3, y=3−2 y=1 Apabila x=4, y=4−2 y=2 Apabila x=5, y=5−2 y=3 (b) 2x+y=4 y=4−2x Apabila x=−2, y=4−2( −2 ) … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Mahir Diri 6.2 (Soalan 1 & 2)

Soalan 1:(a) Jumlah harga bagi x helai tudung yang berharga RM30 sehelai adalah RM8 lebih daripada jumlah harga bagi y helai selendang yang berharga RM20 sehelai.(b) Jumlah umur seorang ayah dan dua orang anak kembarnya ialah 130.(c) Bilangan guru perempuan adalah dua kali bilangan guru lelaki di sebuah sekolah.Penyelesaian:(a) 30x=20y+8 30x−20y=8 (b) Katakan x=umur ayah y=umur anak x+2y=130 … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Mahir Diri 6.1 (Soalan 6 & 7)

Soalan 6:Masa yang digunakan oleh Nadia untuk menjawab kuiz geografi adalah 30 minit lebih daripada masanya menjawab kuiz sejarah. Masa yang digunakannya untuk menjawab kuiz sejarah adalah separuh daripada masanya menjawab kuiz geografi.Berapakah jumlah masa Nadia menjawab kedua-dua kuiz itu?Penyelesaian:Katakan g = Masa yang digunakan untuk menjawab kuiz geografiMasa yang digunakan untuk menjawab kuiz sejarah … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Mahir Diri 6.1 (Soalan 4 & 5)

Soalan 4:Selesaikan persamaan yang berikut dengan kaedah pematahbalikan.(a) \(3 x+2=12\) (b) \(2(x+4)=22\) (c) \(\frac{7 y-6}{9}=4\)Penyelesaian:Kaedah pematahbalikan adalah menggunakan strategi bekerja ke belakang dan biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah diketahui nilai akhirnya tetapi nilai awalnya tidak diketahui.(a) 3x+2=12 ←    ← ÷3     12−2 12−2=10 10÷3= 10 3 ∴x= 10 3 (b) 2( x+4 )=22        ←       22÷2        ← … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Mahir Diri 6.1 (Soalan 1 – 3)

Soalan 1:Tulis persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap situasi yang diberi.(a) Beza antara x dengan 8 ialah 15 dengan keadaan x lebih besar daripada 8.(b) Harga sebuah buku latihan adalah tiga kali harga sebatang pen. Yahya membeli 2 buah buku latihan dan 8 batang pen dengan jumlah bayaran RM42.(c) Umur Harjit ialah p … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Latih Diri 6.1d

Soalan 1:Dalam suatu ujian matematik, Azmah memperoleh 17 markah lebih daripada Yazid manakala markah Suzana adalah dua kali markah Yazid. Sekiranya jumlah markah ketiga-tiga orang murid itu ialah 161, berapakah markah Azmah?Penyelesaian: Katakan \(y=\) markah Yazid Markah Azmah \(=y+17\) Markah Suzana \(=2 y\) Markah Yazid + markah Azmah + markah Suzana \(=161\) \[ \begin{aligned} y+(y+17)+2 … Read more

Buku Teks Matematik Tingkatan 1 (KSSM) Bab 6 – Latih Diri 6.1c

Soalan 1:Selesaikan persamaan linear yang berikut. (a) \(x-10=3\) (b) \(4 x-1=7\) (c) \(\frac{x}{6}+3=5\) (d) \(\frac{x+8}{2}=9\) (e) \(3(x+2)=5 x\) (f) \(\frac{2}{3} x-4=x+1\)Penyelesaian:(a)\(\begin{aligned} x-10 & =3 \\ x-10+10 & =3+10 \\ x & =13 \end{aligned}\) (b) 4x−1=7 4x−1+1=7+1 4x=8 4 x× 1 4 = 8 2 × 1 4 x=2 (c)\(\begin{aligned} \frac{x}{6}+3 & =5 \\ \frac{x}{6}+3-3 & … Read more