Matematik PT3 2017, Soalan 10

Soalan 10 (a):Rajah 10.1 menunjukkan sebuah heksagon.Berdasarkan rajah itu, lengkapkan Jadual 10.1 pada ruang jawapan dengan jawapan yang betul.Jawapan:Penyelesaian: Soalan 10 (b):Rajah 10.2 menunjukkan graf bagi skor yang diperolehi oleh Leela dalam latihan permainan bola jaring. Skor pada hari Jumaat tidak ditunjukkan.Skor Leela pada hari Ahad ialah 30.(i) Leela akan menerima ganjaran daripada jurulatihnya jika … Read more

Matematik PT3 2017, Soalan 8

Soalan 8 (a):Rajah 8 menunjukkan peket A, peket B dan peket C yang berisi tepung dengan jisim yang dinyatakan.Berdasarkan Rajah 8,(i) Nyatakan jisim tepung yang paling berat.(ii) Puan Chan memerlukan 2.6 kg tepung untuk membuat kek.Nyatakan gabungan dua bekas yang harus dipilih supaya dia dapat membuat kek itu.Penyelesaian: (i) Peket A=1 kg 80 g Peket B=1.52 kg =1 kg 520 g Peket C=1 1 2  kg =1 kg 500 g … Read more

Matematik PT3 2017, Soalan 6

Soalan 6 (a):Dalam Rajah 6.1, PWVU ialah satu garis lurus.(i) Namakan sudut sepadan bagi ∠SWV.(ii) Nyatakan nilai ∠RVW.(iii) Rajah 6.2 menunjukkan dua garis selari.Berdasarkan Rajah 6.2, nyatakan dua pasangan sudut selang seli.Penyelesaian:(i) ∠TVU(ii) 180o – 40o – 90o = 50o(iii)b dan ec dan d Soalan 6 (b):Rajah 6.3 menunjukkan sebuah rumah api di atas tebing … Read more

Matematik PT3 2017, Soalan 4

Soalan 4 (a):Jadual 4 menunjukkan takat beku bagi enam pelarut.(i) Nyatakan pelarut yang mempunyai takat beku paling tinggi.(ii) Cari beza takat beku antara benzena dan kloroform.(iii) Nyatakan bilangan pelarut yang mempunyai takat beku yang lebih rendah daripada asid asetik.Penyelesaian:(i) Fenol(ii)Beza takat beku antara benzena dan kloroform= 5.5 – (–63.5)= 69 oC(iii)Bilangan pelarut yang mempunyai takat … Read more

Matematik PT3 2017, Soalan 3

Soalan 3 (a):(i) Rajah 3.1 menunjukkan satu kaedah untuk mencari factor sepunya terbesar (FSTB) dan gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 12 dan 32.Padankan jawapan yang betul.Jawapan:(ii) Beza antara dua nombor perdana ialah 9.Tulis dua nombor perdana itu di ruang jawapan.Jawapan:(  ) – (  ) = 9Penyelesaian:(i)(ii)( 11  ) – ( 2  ) = 9  Soalan … Read more

Matematik PT3 2017, Soalan 2

Soalan 2 (a):Isikan petak dengan nombor yang betul.Penyelesaian: Soalan 2 (b):(i) Tulis Benar atau Palsu bagi pernyataan yang diberi.(ii) Cari hasil tambah kuasa dua sempurna yang terletak di antara 20 hingga 60.Penyelesaian:(i)(ii)Hasil tambah kuasa dua sempurna yang terletak di antara 20 hingga 60= 25 + 36 + 49= 110 Soalan 2 (c):Rajah 2 menunjukkan laluan … Read more