1.4.3 Ulangkaji Pecahan, Praktis Berformat PT3

Soalan 11:Jadual di bawah menunjukkan jenis pokok buah-buahan yang ditanam oleh Azmi di kebunnya.(a) Hitung bilangan pokok jambu.(b) 100 pokok manggis telah mati akibat serangan kulat.Nyatakan jumlah bilangan pokok yang tinggal.Penyelesaian: (a) Bilangan pokok jambu = 1 3 ×180 =60 (b) Bilangan pokok manggis dan pokok jambu =180+60 =240 Pecahan pokok manggis dan pokok jambu= 3 5 Jumlah bilangan pokok = 5 3 ×240 =400 Jumlah bilangan pokok yang tinggal =400−100 =300 Soalan … Read more