1.4.3 Ulangkaji Pecahan, Praktis Berformat PT3


Soalan 11:
Jadual di bawah menunjukkan jenis pokok buah-buahan yang ditanam oleh Azmi di kebunnya.


(a) Hitung bilangan pokok jambu.
(b) 100 pokok manggis telah mati akibat serangan kulat.
Nyatakan jumlah bilangan pokok yang tinggal.

Penyelesaian:
(a)
Bilangan pokok jambu = 1 3 ×180 =60

(b)
Bilangan pokok manggis dan pokok jambu =180+60 =240 Pecahan pokok manggis dan pokok jambu= 3 5 Jumlah bilangan pokok = 5 3 ×240 =400 Jumlah bilangan pokok yang tinggal =400100 =300Soalan 12:
Sebuah kilang pemprosesan kelapa sawit mempunyai sejumlah pekerja. 4 7 daripada pekerja itu adalah pekerja mahir. Jika 3 5 orang daripada pekerja am adalah 18 perempuan, hitung jumlah bilangan pekerja di kilang itu.

Penyelesaian:
3 5  orang daripada pekerja am adalah 18 orang perempuan. Jadikan bilangan pekerja am =w 3 5 ×w=18  w=18× 5 3 =30 Maka, jumlah bilangan pekerja di kilang itu =30÷( 7 7 4 7 ) =30÷ 3 7 =30× 7 3 =70
Soalan 13:
Dalam sebuah bakul berisi buah-buahan, 2 5 daripadanya ialah mangga dan selebihnya ialah kiwi.
Jika 2 3 daripada mangga itu atau 12 biji daripadanya adalah elok, hitung bilangan kiwi dalam bakul itu.

Penyelesaian:
Jadikan bilangan mangga dalam sebuah bakul itu=x 2 3 ×x=12 x=12× 3 2 x=18 mangga Jumlah mangga dan kiwi dalam bakul itu =18× 5 2 =45 Maka, bilangan kiwi dalam bakul itu =( 1 2 5 )×45 =( 5 5 2 5 )×45 = 3 5 ×45 =27


Leave a Comment