3.2.3 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3

Soalan 10: (a) Carikan nilai bagi  0.09 (b) Hitungkan nilai bagi  ( 5 7 × 49 ) 2 Penyelesaian: (a) 0.09 = 9 100 = 3 10 =0.3 (b) ( 5 7 × 49 ) 2 = ( 5 7 × 7 ) 2   = 5 2   =25 Soalan 11: (a) Carikan nilai bagi  − 1 27 3 (b) Hitungkan nilai bagi  ( 7+ −8 3 ) … Read more

3.2.2 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3

3.2.2 Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga, Praktis Berformat PT3 Soalan 6: Lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan mengisi petak-petak kosong dengan nombor yang sesuai. 4 17 27 3 ÷ 1 9 16 = 27 3 ÷ 25 16    = 3 ÷ 5 4    = 3 × 4 5    = … Read more