6.4.1 Sudut di antara Tangen dengan Perentas

6.4.1 Sudut di antara Tangen dengan Perentas 1.  Dalam rajah, ABC ialah tangen kepada bulatan di titik B. 2.  Perentas PB membahagikan bulatan kepada dua tembereng, iaitu tembereng minor PRB dan tembereng major PQB. 3.  Sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas PB yang melalui titik sentuhan tangen ialah ∠BQP. 4.  Manakala, sudut dalam tembereng selang-seli yang … Read more