Matematik PT3 2017, Soalan 10


Soalan 10 (a):
Rajah 10.1 menunjukkan sebuah heksagon.


Berdasarkan rajah itu, lengkapkan Jadual 10.1 pada ruang jawapan dengan jawapan yang betul.

Jawapan:


Penyelesaian:
Soalan 10 (b):
Rajah 10.2 menunjukkan graf bagi skor yang diperolehi oleh Leela dalam latihan permainan bola jaring. Skor pada hari Jumaat tidak ditunjukkan.


Skor Leela pada hari Ahad ialah 30.
(i) Leela akan menerima ganjaran daripada jurulatihnya jika skor melebihi 55 mata.
Nyatakan hari Leela mendapat ganjaran itu.
(ii) Min skor dari hari Ahad hingga hari Jumaat ialah 45.
Hitung skor Leela pada hari Jumaat.

Penyelesaian:
(i)
Hari selasa

(ii)
Min=45 30+44+60+48+54+x 6 =45 236+x=270  x=270236    =34
Soalan 10 (c):
Sekumpulan murid di SMK Kemayan telah menghasilkan sebuah tabung duit berbentuk silinder membulat tegak daripada kepingan aluminium yang terdiri daripada sebuah segi empat tepat dan dua buah bulatan yang sama saiz dengan ukuran seperti Rajah 10.3.

Tinggi tabung duit itu ialah 20 cm.
Hitung isi padu, dalam cm3 tabung itu.
[ Guna π= 22 7 ]

Penyelesaian:
2πj=22 2× 22 7 ×j=22 j= 22×7 2×22   =3.5 cm Isi padu=π j 2 t = 22 7 × 3.5 2 ×20    =770  cm 3


Leave a Comment