8.2.1 Lokus dalam Dua Dimensi, Praktis Berformat PT3


8.2.1 Lokus dalam Dua Dimensi, Praktis Berformat PT3
 
Soalan 1:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS dengan sisi 6 unit yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. W, X dan Y adalah tiga titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu.

(a) W ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik P dan titik R.
Dengan menggunakan huruf di dalam rajah, nyatakan lokus bagi W.

(b) Pada rajah, lukis,
(i) lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis lurus PQ dan PS,
(ii) lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 unit dari titik K.

(c) Seterusnya, tandakan dengan  simbol ⊗ kedudukan bagi semua persilangan lokus X dan lokus Y itu.

Jawapan
:
(b)(i),(ii)
Penyelesaian:
(a) QS

(b)(i),(ii)
(c)Soalan 2:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan sebuah pentagon sekata PQRST. W, X dan Y ialah titik-titik yang bergerak di dalam pentagon itu.

Pada rajah,
(a) lukis lokus bagi titik W yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik R dan titik S.

(b) lukis lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan XR = RS.

(c) lukis lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 3 cm dari titik garis SR.

(d) Seterusnya, tandakan dengan  simbol ⊗ persilangan bagi lokus W dan lokus X.

Jawapan
:
(a), (b), (c) dan (d)

Penyelesaian:
(a), (b), (c) dan (d)


Leave a Comment