8.2.2 Lokus dalam Dua Dimensi, Praktis Berformat PT3


Soalan 3:
Rajah pada ruang jawapan di bawah menunjukkan sebuah poligon. X dan Y adalah dua titik yang bergerak dalam poligon itu.

(a) Pada rajah itu, lukis
(i) lokus bagi titik X dengan keadaan XQ = XR.
(ii) lokus bagi titik Y dengan keadaan YQ = QR.

(b) Seterusnya, tandakan dengan simbol kedudukan bagi semua persilangan lokus X dan lokus Y itu.

Jawapan:
(a)(i), (ii) dan (b)
Penyelesaian:
(a)(i), (ii) dan (b)
Soalan 4:
Rajah di ruang jawapan menunjukkan sisi empat ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar bersisi 1 unit.
X, Y dan Z adalah tiga titik yang bergerak di dalam sisi empat ABCD.

(a) X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik B dan titik D.
Dengan menggunakan huruf abjad di dalam rajah, nyatakan lokus bagi X.

(b) Pada rajah, lukis,
(i) lokus bagi titik Y dengan keadaan jaraknya adalah  sentiasa 6 unit dari titik t A,
(ii) lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadan titik itu sentiasa berjarak 3 unit dari garis  AB.

(c) Seterusnya, tandakan dengan simbol ⊗ kedudukan bagi persilangan lokus Y dan lokus Z  itu.

Jawapan
:
(b)(i),(ii) dan (c)


Penyelesaian
:
(a) Lokus bagi X ialah garis AC.

(b)(i),(ii) dan (c)Leave a Comment