6.4.2 Sudut di antara Tangen dengan Perentas (Contoh Soalan)


 
Contoh 1:
Dalam rajah, PQR ialah tangen kepada bulatan QSTU di titik Q.
 

Cari nilai bagi y.


Penyelesaian:
QUT = 180o– 98o (sudut bertentangan dalam sisi empat kitaran QSTU)
= 82o
QTU = 75o  (sudut dalam tembereng selang-seli)
Oleh itu = 180o – (82o + 75o (Jumlah sudut dalaman ∆ QTU)
= 23o


Contoh 2:
Dalam rajah, PQR ialah tangen kepada bulatan QSTU di titik Q.
 
Cari nilai bagi
(a)  x    
(b) y


Penyelesaian:
(a)
UTS + ∠UQS = 180o  ← (sudut bertentangan dalam sisi empat kitaran QSTU)
105o + ∠UQS = 180o
UQS = 75o

+ 75o + 20o = 180o  ← (Jumlah sudut garis lurus PQR = 180o)
+ 95o = 180o
x = 85o
 
(b)
PQU = ∠QSU  ← (sudut dalam tembereng selang-seli)
85o = 35o + y
y = 50o


Contoh 3:


Dalam rajah, ABC ialah tangen kepada bulatan BDE dengan pusat O, di titik B.
Cari nilai bagi x.


Penyelesaian:
 

B E D = C B D = 54 B D E = 180 54 2 = 63 Segi tiga kaki sama E B D = E D B

ABE = ∠BDE = 63o
Dalam ∆ABE,
xo + 45o + 63o = 180o
xo + 108o = 180o
x = 72

Leave a Comment