5.1a Nisbah Trigonometri 1


5.1 Nisbah Trigonometri
 
5.1.1 Nisbah-nisbah Trigonometri Bagi Sebuah Sudut Tirus

1.   


2. Hipotenus 
ialah sisi terpanjang dan bertentangan dengan sudut tegak.

3. Sisi bersebelahan
ialah sisi, selain daripada hipotenus, yang mempunyai sentuhan terus dengan sudut yang diberi, θ.

4. Sisi bertentangan ialah sisi yang bertentangan dengan sudut yang diberi, θ.

5. Nisbah-nisbah trigonometri bagi tangen, sinus dan kosinus adalah benar hanya jika segi tiga itu adalah segi tiga bersudut tegak.

6. Nisbah-nisbah tidak mempunyai unit.

7.   Dalam sebuah segi tiga bersudut tegak,

     sinθ= sisi bertentangan hipotenus      kosθ= sisi bersebelahan hipotenus      tanθ= sisi bertentangan sisi bersebelahan      
8. Apabila saiz bagi sudut θ bertambah dari 0o ke 90o,
sin θ bertambah.
kos θ bertambah.
tan θ bertambah.

Contoh:


Cari sinus, kosinus dan tangen θ, bagi segi tiga ABC.

Penyelesaian:
sinθ= BC AB = 8 17 kosθ= AC AB = 15 17 tanθ= BC AC = 8 15
 

Leave a Comment