12.2.3 Sukatan Kecenderungan Memusat, Praktis Berformat PT3


12.2.3 Sukatan Kecenderungan Memusat, Praktis Berformat PT3

Soalan 7:
Rajah di bawah ialah carta pai yang menunjukkan kadar peruntukan wang untuk lima buah kelab.
Jumlah wang yang diperuntukkan kepada Kelab Renang dan Kelab Skuasy ialah RM1800.
Hitung jumlah wang yang diperuntukkan kepada lima buah kelab tersebut.

Penyelesaian
:
Jumlah sudut sektor bagi Kelab Renang dan Kelab Skuasy
= 360o – 65o – 85o – 90o
= 120o
 
Jumlah wang yang diperuntukkan kepada lima buah kelab
= 360 o 120 o ×RM1800 =RM5400


Soalan 8:
Jadual di bawah menunjukkan bilangan murid yang menonton empat jenis saluran TV yang berlainan dalam seminggu.
 
Saluran TV
Bilangan murid
Berita
8
Sukan
15
Filem
25
Musik
12

Maklumat bagi saluran sukan ditunjukkan sepenuhnya dalam carta pai di ruang jawapan.
Lengkapkan carta pai itu untuk mewakili semua maklumat dalam Jadual.


Jawapan
:


Penyelesaian:
Jumlah bilangan murid
= 8 + 15 + 25 + 12 = 60
Saluran berita = 8 60 × 360 o = 48 o Saluran filem = 25 60 × 360 o = 150 o Saluran musik = 12 60 × 360 o = 72 oLeave a Comment