8.2.4 Graf Fungsi, Praktis Berformat PT3


Soalan 8:
(a) Lengkapkan jadual di ruang jawapan, bagi persamaan L = x2 + 5x dengan menulis nilai L apabila x = 2.
(b) Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel.
Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi-x dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi-y, lukis graf L = x2 + 5x untuk 0 ≤ x ≤ 4.

Jawapan:


Penyelesaian:
(a)
Apabila x = 2
L = 22 + 5(2)
= 4 + 10
= 14  

(b)Leave a Comment