9.3.1 Laju dan Pecutan, Praktis Berformat PT3


Soalan 1:
Jarak dari bandar A ke bandar B ialah 120 km. Sebuah kereta bertolak dari bandar A pada pukul 11.00 a.m. menuju ke bandar B dengan purata laju 80 km j-1.

Pada pukul berapakah kereta itu tiba di bandar B.

Penyelesaian:
Masa yang diambil= jarak yang dilalui purata laju = 120 km 80  km j 1 = 3 2  jam = 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit selepas 11.00 a.m. ialah 12.30 p.m.


Soalan 2:
Kenny memandu kereta dari bandar P ke bandar Q sejauh 180 km dalam masa 3 jam.
Faizal mengambil masa 30 minit kurang daripada Kenny bagi perjalanan yang sama.

Hitung purata laju, dalam km/j, kereta Faizal.

Penyelesaian:
Masa diambil oleh Faizal = 3 jam30 minit = 3 jam 1 2  jam = 2 1 2  jam Purata laju kereta Faizal = jarak yang dilalui masa yang diambil = 180 km 2 1 2  jam =72 km/j


Soalan 3:
Rafidah memandu keretanya dari L ke M dengan purata laju 90 km/j selama 2 jam 40 minit. Dia meneruskan perjalanannya sejauh 100 km dari M ke N dan mengambil masa 1 jam 20 minit.
Hitung purata laju, dalam km/j, perjalanan dari L ke M.

Penyelesaian:
Jarak yang dilalui=purata laju×masa yang diambil Jarak dari L ke M=90×2 40 60   =90×2 2 3   =90× 8 3   =240 km Jumlah jarak dari L ke N=240+100    =340 km Jumlah masa yang diambil = 2 jam 40 minit + 1 jam 20 minit   = 4 jam Purata laju perjalanan dari L ke N= 340 km 4 j   =85 km/j

Leave a Comment