8.2.4 Koordinat, Praktis Berformat PT3


Soalan 9:
Dalam rajah di bawah, ABC ialah sebuah segi tiga sama kaki.

Cari
(a) nilai bagi k,
(b) panjang BC.


Penyelesaian:
( a ) Bagi sebuah segi tiga sama kaki,  koordinat-y bagi C ialah titik tengah bagi garis lurus AB. 2+k 2 =3 2+k=6   k=8 ( b ) B=( 2,8 ) BC= [ 10( 2 ) ] 2 + [ 3( 8 ) ] 2  = 12 2 + 5 2  =13 unit


Soalan 10:
Rajah di bawah menunjukkan sebuah rombus PQRS dilukis pada satah Cartesian. PS selari dengan paksi-x.

Diberi perimeter PQRS ialah 40 unit, cari koordinat titik R.


Penyelesaian:
Panjang setiap sisi bagi rombus itu= 40 4 =10 unit PQ=10 ( 9 x 1 ) 2 + ( 7( 1 ) ) 2 = 10 2 8118 x 1 + x 1 2 +64=100 x 1 2 18 x 1 +45=0 ( x 1 3 )( x 1 15 )=0 x 1 =3,15 x 1 =3 Q=( 3,1 ),R=( x 2 ,1 ) QR=10 ( x 2 3 ) 2 + [ 1( 1 ) ] 2 = 10 2 x 2 2 6 x 2 +9+0=100 x 2 2 6 x 2 91=0 ( x 2 +7 )( x 2 13 )=0 x 2 =7,13 x 2 =13 R=( 13,1 )Leave a Comment