7.1.2 Koordinat 2

7.1 Koordinat 2 7.1.3 Jarak di antara Dua Titik 1. Jarak di antara dua titik ialah panjang garis lurus yang menyambungkan kedua-dua titik itu.   2. Teorem Pythagoras boleh digunakan untuk mencari jarak di antara dua titik yang tidak mempunyai koordinat-x yang sama atau koordinat-y yang sama. Contoh:   AB = 2 – (–4) = 2 + … Read more

7.1.1 Koordinat 1

7.1 Koordinat 7.1.1 Koordinat 1. Sistem Cartes digunakan untuk menentukan kedudukan suatu titik pada satah Cartes.  Suatu satah Cartes terdiri daripada dua garis nombor yang bersilang pada sudut tegak. 2. Titik persilangan antara paksi-x dan paksi-y dinamakan asalan. 3. Kedudukan suatu titik pada satah Cartes diwakili dengan pasangan nombor bertertib (x, y) yang dinamakan koordinat titik.   Contoh: … Read more