Buku Teks Matematik Tingkatan 2 (KSSM) – Jom Cuba 7.1 (Soalan 1 – 3)

Soalan 1:Tentukan jarak di antara dua titik pada satah Cartes di bawah.Penyelesaian: Soalan 2:Hitung jarak AB.Penyelesaian:Dengan menggunakan teorem Pythagoras(a)\(\begin{aligned} & A B^2=2^2+4^2 \\ & A B^2=4+16 \\ & A B=\sqrt{20} \\ & A B=4.47 \mathrm{~cm} \end{aligned}\)(b)\(\begin{aligned} & A B^2=1200^2+600^2 \\ & A B^2=1440000+360000 \\ & A B=\sqrt{1800000} \\ & A B=1341.64 \mathrm{~cm} \end{aligned}\)(c)\(\begin{aligned} & A … Read more