5.2.4 Bulatan, Praktis Berformat PT3


Soalan 10:
Rajah di bawah menunjukkan dua sukuan bulatan, AOC dan EOD berpusat O.


Sektor AOB dan sektor BOC mempunyai luas yang sama.
Hitung luas, dalam cm2, kawasan berwarna.
( Guna π= 22 7 )

Penyelesaian:
Luas sektor AOB=Luas sektor BOC Oleh itu, AOB=BOC  = 90 o ÷2  = 45 o Luas kawasan berwarna = 45 o 360 o × 22 7 × 16 2 =100 4 7  cm 2


Soalan 11:
Majlis perbandaran merancang untuk membina sebuah pentas berbentuk segi tiga sama sisi di tengah-tengah suatu bulatan. Diameter bulatan RST berukuran 24 m dan jarak tegak dari R ke garis ST ialah 18 m. seperti yang ditunjukkan pada Rajah di bawah.
Cari perimeter pentas itu.

Penyelesaian:

Diberi diameter = 24 m
maka jejari = 12 m
O ialah pusat bulatan.
Menggunakan teorem Pythagoras:
x 2 = 12 2 6 2 x= 14436   =10.39 m TS=RS=RT  =10.39 m ×2  =20.78 m Perimeter pentas TS+RS+RT =20.78×3 =63.34 mLeave a Comment