5.1a Bulatan 1


5.1 Bulatan
 
5.1.1 Mengenal Pasti Bulatan
1. Sebuah bulatan ialah satu set titik yang berjarak sama dari satu titik tetap.

2. Mengenal Pasti Bahagian-bahagian Bulatan
:
(a) Pusat bulatan, O ialah satu titik tetap yang jaraknya dari sebarang titik pada lilitan bulatan adalah malar.
(b) Sektor ialah satu rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan dua jejari di kedua-dua hujung lengkok itu.(c)   Lengkok bulatan ialah mana-mana satu bahagian daripada lilitan.


(d) Tembereng ialah satu rantau yang dibatasi oleh satu perentas dan satu lengkok yang menyambung dua hujung perentas itu.

 

Leave a Comment