1.5.2 Ulangkaji Perpuluhan, Praktis Berformat PT3


Soalan 5:
Hitung nilai bagi 4 5 +15.4÷4 dan ungkapkan jawapannya betul kepada satu tempat perpuluhan.

Penyelesaian:
4 5 +15.4÷4 = 4 5 +3.85 =0.8+3.85 =4.65 =4.7 (satu tempat perpuluhan)


Soalan 6:
Hitungkan nilai bagi 84 – 3(14 + 48 ÷ 6) =

Penyelesaian:
843( 14+48÷6 ) =843[ 14+( 48÷6 ) ] =843( 14+8 ) =843( 22 ) =8466 =18


Soalan 7:
Hitung nilai bagi  4×0.18 0.9 .

Penyelesaian:
4×0.18 0.9 = 0.72 0.9             = 0.72×10 0.9×10             = 7.2 9             =0.8


Soalan 8:
Hitung nilai bagi ( 8.42.64 )÷ 4 3  dan ungkapkan jawapan itu betul  kepada dua tempat perpuluhan.

Penyelesaian:
( 8.42.64 )÷ 4 3 = 5.76 1.44 × 3 4 =4.32

Leave a Comment