10.1 Bulatan I


10.1 Bulatan I
 
10.1.1 Mengenal Pasti Bulatan
1. Sebuah bulatan ialah satu set titik yang berjarak sama dari satu titik tetap.

2. Mengenal Pasti Bahagian-bahagian Bulatan
:
(a) Pusat bulatan, O ialah satu titik tetap yang jaraknya dari sebarang titik pada lilitan bulatan adalah malar.
(b) Sektor ialah satu rantau yang dibatasi oleh satu lengkok dan dua jejari di kedua-dua hujung lengkok itu.
(c)   Lengkok bulatan ialah mana-mana satu bahagian daripada lilitan.(d) Tembereng ialah satu rantau yang dibatasi oleh satu perentas dan satu lengkok yang menyambung dua hujung perentas itu.

 10.1.2 Lilitan Bulatan

Lilitan=πd, dengan keadaan d=diameter =2πj, dengan keadaan j=jejari π(pi)= 22 7 atau 3.142

Contoh
:
Hitung lilitan sebuah bulatan dengan 14 cm. ( π= 22 7 )

Penyelesaian
:
Lilitan=π× Diameter    = 22 7 ×14    =44 cm10.1.3 Lengkok Bulatan

Panjang lengkok
adalah berkadaran dengan sudut yang tercangkum pada pusat bulatan.

      Panjang lengkok Lilitan = Sudut pada pusat 360 o        

Contoh
:


 
Hitung panjang lengkok minor AB pada bulatan di atas. ( π= 22 7 )

Penyelesaian:
Panjang lengkok Lilitan = Sudut pada pusat 360 o Panjang lengkok AB= 120 o 360 o ×2× 22 7 ×7    =14 2 3  cm


10.1.4 Luas Bulatan

   Luas bulatan = π× ( jejari ) 2    =π j 2
 
Contoh:
Hitung luas bulatan yang mempunyai
(a) jejari 7 cm,
(b) diameter 10 cm.
( π= 22 7 )  

Penyelesaian:
(a)
Luas bulatan=π j 2 = 22 7 × 7 ×7 =154  cm 2

(b)
Diameter=10 cm Jejari=5 cm Luas bulatan=π j 2 = 22 7 ×5×5 =78.57  cm 2


10.1.5 Luas Sektor
Luas sektor sebuah bulatan adalah berkadaran dengan sudut yang tercangkum pada pusat bulatan.

      Luas sektor Luas bulatan = Sudut pada pusat 360 o      

Penyelesaian:Luas sektor ABC = 72 o 360 o × 22 7 ×7×7 =30 4 5  cm 2Leave a Comment