11.2.3 Transformasi Isometri, Praktis Berformat PT3

Soalan 6: Rajah pada ruang jawapan menunjukkan sekeping papan berbentuk satah Cartes digunakan untuk suatu permainan dalaman. Arahan permainan dimana pergerakan pertama mengikut translasi ( −4 −2 ) dan pergerakan kedua dengan translasi (   5 −4 ) . Jimmy memulakan permainan dari kedudukan bertanda x.(a) Tandakan kedudukan pergerakan pertama Jimmy dengan T1 dan kedudukan pergerakan … Read more

11.1b Transformasi Isometri 2

11.1b Transformasi Isometri 11.1.3 Pantulan 1. Pantulan ialah suatu penjelmaan dengan keadaan semua titik pada objek dipantulkan pada suatu garis lurus yang dikenali sebagai paksi pantulan. 2. Sifat-sifat pantulan:(a) Objek dan imej mempunyai bentuk dan saiz yang sama.(b) Jarak serenjang bagi objek dan imej dari paksi pantulan adalah sama.(c) Orientasi imej adalah songsangan sisi bagi objek.(d) Semua … Read more

11.1a Transformasi Isometri 1

11.1 Transformasi Isometri 11.1.1 Transformasi Isometri 1. Penjelmaan ialah pemetaan atau penyusunan semula titik suatu rajah dari kedudukan asal ke kedudukan baharu. 2. Ia melibatkan padanan satu kepada satu antara titik pada satah.3. Apabila suatu objek mengalami suatu penjelmaan, hasilnya dikenali sebagai imej bagi objek itu. 11.1.2 Translasi 1. Translasi ialah satu penjelmaan dengan keadaan semua titik … Read more