12.2.3 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3

Soalan 5:Rajah di bawah ialah carta palang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh sebuah kedai bagi tempoh lima bulan.(a) Bilangan kereta yang dijual bagi tempoh lima bulan itu ialah 150 unit. Bilangan kereta yang dijual dalam bulan Februari adalah sama dengan bilangan kereta yang dijual dalam bulan April.Lengkapkan carta palang pada Rajah.(b) … Read more

12.2.1 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3

12.2.1 Pengendalian Data, Praktis Berformat PT3 Soalan 1: Rajah di bawah ialah piktograf yang menunjukkan bilangan pizza yang telah dijual dalam tiga bulan.   Sebiji pizza dijual dengan harga RM18. Jumlah hasil jualan dalam tempoh empat bulan itu ialah RM2250. Hitung bilangan pizza yang telah dijual dalam bulan April. Penyelesaian: Jumlah hasil jualan pizza dalam … Read more