11.2.1 Gambar Rajah Venn, Set Semesta, Pelengkap bagi suatu Set dan Subset (I)

Set Semesta 1.  Set semesta ialah set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. 2. Set semesta diwakilkan dengan menggunakan symbol, ξ. 3. Semua set adalah subset kepada set semesta.(A)  Mewakili set dengan gambar rajah Venn 1.  Sesuatu set boleh diwakilkan dengan gambar rajah Venn oleh bentuk geometri yang tertutup seperti bulatan, segi empat tepat, segi … Read more

11.1 Definisi Set

11.1 Definisi Set 1.  Set ialah himpunan benda-benda dengan ciri-ciri tertentu. 2.  Benda-benda dalam suatu set dikenali sebagai unsur. 3.  Set biasanya dilabelkan dengan menggunakan huruf adjad besar dan tatatanda digunakan untuk set ialah tanda kurung, {   }. Misalnya: A = {1, 3, 5, 7, 9} 4. Dalam tatatanda set, simbol ϵ menunjukkan unsur bagi set. 5. Simbol ∉ menunjukkan bukan unsur bagi … Read more