7.3.3 Buku Teks (Marilah Praktis)

Soalan 10:Selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. (a) 4−3x≥−5 dan 3x+1≥−11 (b)  3x 2 −1>3 dan 3−x≤7 (c)  2x−5 3 ≤3 dan  5−x 2 ≤1 (d)  x−4 3 ≥2−x dan  3x−1 4 <2 Penyelesaian:(a) 4−3x≥−5 −3x≥−5−4 −3x≥−9 3x≤9 x≤3 3x+1≥−11 3x≥−11−1 3x≥−12 x≥−4 (b) 3x 2 −1>3 3x−2>6 3x>8 x> 8 3 3−x≤7 −x≤4 x≥−4 (c) 2x−5 3 ≤3   2x−5≤9 2x≤14 x≤7 … Read more

7.2.3 Ketaksamaan Linear, Praktis Berformat PT3

Soalan 8: Diberi 3< x−2 <4 dan x ialah suatu integer.  Senaraikan semua nilai yang mungkin bagi x. Penyelesaian: 3< x−2 <4 3 2 <x−2< 4 2 9<x−2 x>11   atau   x−2<16 x<18 11<x<18 x=12, 13, 14, 15, 16, 17 Soalan 9: Cari nilai integer x yang paling besar dan paling kecil yang memuaskan 3x + 2 ≥ –4 dan 4 – x > 0. Penyelesaian: 3x + 2 ≥ –4 3x ≥ –4 … Read more

7.1a Ketaksamaan Linear

7.1 Ketaksamaan Linear 7.1.1 Ketaksamaan1. Ketaksamaan ialah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama.2. Simbol ketaksamaan:(a) > bererti lebih besar daripada(b) < bererti kurang daripada(c) ≥ bererti lebih besar daripada atau sama dengan(d) ≤ bererti kurang daripada atau sama dengan 3.   7 > 4 setara dengan 4 < 7.  7.1.2  Ketaksamaan Linear Dalam Satu … Read more