13.2.2 Kebarangkalian Teori yang Melibatkan Kesudahan Boleh Jadi (II)

(D) Menyatakan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat tertentu 1.   Jika suatu syarat tertentu diberi, kita boleh menyenaraikan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang diberi. Contoh 1: Suatu nombor dua-digit yang tidak melebihi 25 dipilih secara rawak. Senaraikan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat yang berikut. (a)  Satu kuasa dua sempurna dipilih. (b)  … Read more

13.2.1 Kebarangkalian Teori yang Melibatkan Kesudahan Boleh Jadi (I)

(A) Uji kaji 1.   Uji kaji ialah suatu proses dalam membuat pemerhatian untuk mendapat keputusan yang dikehendaki. 2.   Kesudahan uji kaji ialah keputusan yang mungkin diperoleh daripada satu uji kaji. (B)  Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji 1.   Kita boleh menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji dengan menjalankan uji kaji atau … Read more

13.1 Kebarangkalian Eksperimen

13.1 Kebarangkalian Eksperimen (A) Kebarangkalian suatu Peristiwa 1.   Kebarangkalian bagi suatu peristiwa  A, P(A) berlaku diberi oleh    P(A)= bilangan kali berlakunya peristiwa A bilangan cubaan        P(A)= n(A) n(S)    dengan keadaan 0≤P(A)≤1 2.   Jika P(A) = 0, maka peristiwa A pasti tidak berlaku. 3.   Jika P(A) = 1, maka peristiwa A pasti berlaku. Contoh 1: Jadual di bawah menunjukkan … Read more