Matematik PT3 2017, Soalan 7


Soalan 7 (a):
Dalam Rajah 7.1, lengkok BE dan CD yang berpusat di A merupakan lengkok gerbang sisi sebuah jambatan. Jejari yang digunakan untuk membina lengkok BE ialah 8 m.
(i) Hitung panjang, dalam m, lengkok BE. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan.
[Guna π = 3.142]
(ii) Panjang lengkok CD ialah 9.95 m.
Hitung jarak, dalam m, di antara lengkok CD dan BE. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan.
[Guna π = 3.142]

Penyelesaian:
(i)
Panjang lengkok BE = 50 360 ×2×3.142×8 =6.9822 =6.98 m

(ii)
Panjang lengkok CD=9.95 m 50 360 ×2×3.142×j=9.95 j= 9.95×360 50×2×3.142 j=11.40 m Jarak antara CD dan BE =11.408 =3.40 mSoalan 7 (b):
Rajah 7.2 menunjukkan pelan lantai bilik P dan bilik Q yang disewa oleh Syarikat Mesra.

(i) Nyatakan panjang, dalam cm, lantai bilik Q yang dilukis semula menggunakan skala 1 : 200.
(ii) Sehelai tikar berbentuk segi empat tepat dengan panjang 4 m dan perimeter 13 m diletakkan di atas lantai dalam bilik P.
Hitung dalam m2, luas ruang lantai bilik P yang tidak dilitupi oleh tikar itu.

Penyelesaian:
(i)
Panjang lantai bilik Q = 800 cm 200 =4 cm

(ii)


Luas tikar = 4 × 2.5
= 10 m2
Luas bilik P = 7 m × 5 m
= 35 m2
Luas lantai bilik P yang tidak dilitupi oleh tikar
= 35 – 10
= 25 m2


Leave a Comment