Matematik PT3 2017, Soalan 6


Soalan 6 (a):
Dalam Rajah 6.1, PWVU ialah satu garis lurus.

(i) Namakan sudut sepadan bagi ∠SWV.
(ii) Nyatakan nilai ∠RVW.
(iii) Rajah 6.2 menunjukkan dua garis selari.


Berdasarkan Rajah 6.2, nyatakan dua pasangan sudut selang seli.

Penyelesaian:
(i)TVU

(ii) 180o – 40o – 90o = 50o

(iii)
b dan e
c dan d
Soalan 6 (b):
Rajah 6.3 menunjukkan sebuah rumah api di atas tebing tinggi dan dua buah kapal berlabuh berhampiran tebing itu.

Titik B, C dan D adalah sebaris. Titik A berada di atas titik B. Jarak di antara titik C dan titik D ialah 80 m.
Hitung nilai θ.

Penyelesaian:
A B 2 + 120 2 = 130 2 A B 2 = 130 2 120 2 AB= 130 2 120 2 AB= 2500 AB=50 m BC=12080=40 m tanθ= AB BC tanθ= 50 40 θ= 51 o 20Soalan 6 (c):
Rajah 6.4 menunjukkan sekeping kad berbentuk segi tiga bersudut tegak. Sebuah bulatan dengan jejari t cm, dikeluarkan dari kad itu.


(i) Ungkapkan luas kad yang tinggal, A, dalam sebutan s dan t.
(ii) Seterusnya hitung nilai A apabila s = 5 cm dan t = 7 cm.

Penyelesaian:
(i)
A=( 1 2 ×3s× 4 2 t )π t 2 A=6stπ t 2

(ii)
A=6stπ t 2 A=6( 5 )( 7 )( 22 7 × 7 2 ) A=210154 A=56  cm 2


Leave a Comment