Matematik PT3 2016, Soalan 9


Soalan 9 (a):
Rajah 9 menunjukkan dua buah kapal.


(i) Bandingkan panjang kedua-dua kapal itu dengan mengisi tempat kosong dengan nilai yang betul.
          >          

(ii) Jadual 9 menunjukkan bilangan anak kapal bagi kedua-dua kapal yang diwakili oleh x dan y.


Berapakah bilangan maksimum anak kapal bagi setiap kapal itu?

Penyelesaian:
(i)
  397    >    342  
(ii)
Maksimum anak kapal bagi Kapal R, x = 44
Maksimum anak kapal bagi Kapal W, y = 40


Soalan 9 (b):
Rajah 9.1 menunjukkan harga dua jenis beg tangan wanita.


Sebuah pasaraya memberi diskaun bagi beberapa jenama beg tangan wanita sempena Hari Wanita. Puan Chan membeli Jenama v dengan harga RM425.00 dan Puan Aida membeli Jenama w dengan harga RM478.40.
Siapakah mendapat diskaun yang lebih tinggi?

Penyelesaian:
Jenama v: Diskaun=RM500RM425=RM75 Peratus diskaun = 75 500 ×100% =15% Jenama w: Diskaun=RM598RM478.40=RM119.60 Peratus diskaun = 119.60 598 ×100% =20% Puan Aida mendapat diskaun yang lebih tinggi.
Soalan 9 (c):
Satu dewan seminar berbentuk poligon sekata akan dibina berdekatan dengan ruang legar seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 9.2.

Hitung
(i) nilai y,
(ii) bilangan sisi dewan seminar tersebut.

Penyelesaian:
(i)
Sudut pedalaman pentagon sekata = ( n2 )× 180 o 5 = ( 52 )× 180 o 5 = 108 o y+ 108 o = 180 o y= 72 o

(ii)
Katakan sudut pedalaman dewan=w w+ 112 o + 108 o = 360 o w= 360 o 220 o w= 140 o Sudut peluaran = 180 o 140 o = 40 o Bilangan sisi= 360 40 =9


Leave a Comment