Matematik PT3 2016, Soalan 6


Soalan 6 (a):
(i) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.(ii) Rajah 6.1 menunjukkan satu set segi tiga.


Pada ruang jawapan, tandakan (\/) untuk segi tiga bersudut tegak dan (x) jika bukan segi tiga bersudut tegak.

Jawapan:


Penyelesaian:
(i)
k 2 = m 2 + n 2 x= 5 2 4 2

(ii)
Dalam ∆ABE,
AE2 = AB2 + BE2
= 8 2 + 172
= 353
≠ 192
Maka, ∆ABE bukan segi tiga bersudut tegak.

Dalam ∆BCE,
BE2 = BC2 + CE2
= 9 2 + 122
= 152
≠ 172
Maka, ∆BCE bukan segi tiga bersudut tegak.

Dalam ∆CDE,
CD2 = CE2 + DE2
= 12 2 + 52
= 169
= 132
Maka, ∆CDE ialah segi tiga bersudut tegak.

Soalan 6 (b):
Rajah 6.1 menunjukkan sebuah poligon.


(a) Jika poligon itu melukis semula menggunakan skala 1 : 500, hitung panjang sisi yang dilukis untuk sisi 15 m.
(b) Pada grid di ruang jawapan, lukis semula poligon tersebut dengan menggunakan skala 1 : 500. Grid itu terdiri daripada segi empat sama bersisi 1 cm.

Penyelesaian:
(a) Panjang sisi pada lukisan = 15 5 =3 cm

(b)
Soalan 6 (c):
Rajah 6.3 menunjukkan sebuah pepejal kuboid dan sebuah pepejal kubus. Tapak kuboid berbentuk segi empat sama bersisi 9 cm.


Jumlah luas permukaan bagi kuboid dan kubus adalah sama.
Hitung panjang sisi kubus.

Penyelesaian:
Jumlah luas permukaan kuboid =4( luas segi empat tepat )+2( luas kubus ) =4( 19.5×9 )+2( 9×9 ) =702+162 =864  cm 2 Jumlah luas permukaan kubus=864  cm 2 Luas 1 permukaan kubus = 864 6   =144  cm 2 Panjang sisi kubus= x 2 x 2 =144 x= 144 x=12 cm


Leave a Comment