Matematik PT3 2016, Soalan 2


Soalan 2 (a):


(i) Namakan satu sudut yang sama dengan sudut d.
(ii) Cari nilai bagi sudut j.

Penyelesaian:
(i)
d = f

(ii)
j + 108 = 180
j = 180 – 108
j = 72
Soalan 2 (b):
Pernyataan:
(i) Lokus X ialah satu titik yang bergerak dengan jaraknya adalah sentiasa 4 unit dari titik Q.
(ii) Lokus Y ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa 2 unit dari garis PS.
(iii) Lokus Z ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik P dan titik R.
Dalam ruang jawapan, lukis lokus bagi setiap pernyataan yang diberi pada grid segi empat sama bersaiz 1 unit.
Jawapan:
Penyelesaian:Soalan 2 (c):
(i) Selesaikan: 5(3 + x) = 20x
(ii) Dalam Rajah 2.2, ABCD ialah sebuah trapezium dan EFG ialah sebuah segi tiga sama sisi. Perimeter trapezium ABCD adalah sama dengan perimeter segi tiga EFG.
Cari nilai bagi w.

Penyelesaian:
(i)
5(3 + x) = 20x
15 + 5x = 20x
15x = 15
x = 1

(ii)
Perimeter ABCD = Perimeter EFG
w + 6 + 9 + 2w + 9 = 3 × 20
3w + 24 = 60
3w = 36
w = 12Leave a Comment