Matematik PT3 2017, Soalan 4


Soalan 4 (a):
Jadual 4 menunjukkan takat beku bagi enam pelarut.


(i) Nyatakan pelarut yang mempunyai takat beku paling tinggi.
(ii) Cari beza takat beku antara benzena dan kloroform.
(iii) Nyatakan bilangan pelarut yang mempunyai takat beku yang lebih rendah daripada asid asetik.

Penyelesaian:
(i)
Fenol

(ii)
Beza takat beku antara benzena dan kloroform
= 5.5 – (–63.5)
= 69 oC

(iii)
Bilangan pelarut yang mempunyai takat beku yang lebih rendah daripada asid asetik = 4 (benzene, air, kloroform, etanol).Soalan 4 (b):
Rajah 4 menunjukkan dua segi tiga bersudut tegak, PRQ dan SRT. PRS ialah satu garis lurus.
Cari panjang, dalam cm, ST. Bundarkan jawapan kepada dua tempat perpuluhan.

Penyelesaian:
P R 2 = 26 2 24 2 PR= 26 2 24 2 PR= 100 PR=10 S T 2 = 10 2 + 16 2 ST= 10 2 + 16 2 ST= 356 ST=18.87 cmSoalan 4 (c):
Diberi bahawa 2 5 daripada wang Alex bersamaan dengan 1 4 daripada wang Benny.
Jika Benny mempunyai wang sebanyak RM100, hitung jumlah wang mereka.

Penyelesaian:
Katakan wang Alex =y 2 5 y= 1 4 ×100 y= 1 4 × 5 2 ×100 y=62.50 Jumlah wang mereka =RM 100 + RM 62.50 = RM 162.50


Leave a Comment