Matematik PT3 2017, Soalan 1


Soalan 1 (a):
Rajah 1.1 menunjukkan satah Cartes.

(i) Nyatakan koordinat titik P.
(ii) Pada Rajah 1.1, plotkan Q (4, –2).
(iii) Titik R berada [   ] unit ke kiri dari paksi-y dan [   ] unit ke atas dari paksi-x.

Penyelesaian:
(i)
P = (2, 3)

(ii)


(iii)
Titik R berada [ 3  ] unit ke kiri dari paksi-y dan [ 2  ] unit ke atas dari paksi-x.
Soalan 1 (b):
Pada Rajah 1.2 isikan setiap bulatan dengan nombor yang betul supaya menghasilkan nilai yang ditunjukkan seperti dalam segi tiga.Penyelesaian:


Soalan 1 (c):
Jadual 1 menunjukkan harga petrol per liter dalam tempoh 6 bulan.


(i) Nyatakan pada bulan manakah harga petrol yang paling rendah.
(ii) Ahmad menggunakan 50 liter petrol untuk motosikalnya setiap bulan. Hitung jumlah perbelanjaan, dalam RM, untuk tempoh enam bulan.

Penyelesaian
:
(i)
Jawapan: Mac

(ii)
Jumlah perbelanjaan =( 2.10+1.95+1.75+1.80+1.95+2.25 )×50 =11.8×50 =RM 590.00


1 thought on “Matematik PT3 2017, Soalan 1”

Leave a Comment